2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva


Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

V prípade otázok k danému dotazníku kontaktujte 

Národný koordinátor ERKD 2018:

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Mailová adresa: ERKD2018@culture.gov.sk
tel.: +421 2 20 482 422

Dotazník obsahuje 26 otázok.