0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Nižší podiel registrovaných čitateľov z pohľadu knižníc

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje osloviť a požiadať o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu slúžiaceho k analýze príčiny relatívne nižšieho podielu registrovaných čitateľov. Cieľom tohto dotazníka je čo najpresnejšie zistiť dôvody, ktoré majú dopad na zníženie počtu registrovaných čitateľov z pohľadu knižníc. Dotazník je zameraný na obdobie rokov 2015 – 2022, pričom zohľadňuje aj obdobie pandémie sprevádzané obmedzeniami v rokoch 2020-2022. Získané údaje budú využité pri príprave strategických dokumentov.

Dotazník je primárne zameraný na verejné knižnice, ale uvítame zapojenie každej knižnice. Veľmi oceníme, ak budete dotazník zdieľať aj v rámci Vašich kontaktov a komunít.

Prosíme o zapojenie sa do 31. októbra 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: skd@culture.gov.sk

V tomto prieskume je 16 otázok.